پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 صفحه اصلی
 درباره شهر
 پیشینه تاریخی شهر
 موقعیت جغرافیایی شهر
 نقشه شهر
 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
 درباره شهرداری
 تاریخچه شهرداری
 درباره شهردار
 پیام شهردار
 ارتباط با شهردار
 شورای شهر
 معرفی اعضا
 جلسات شورا
 ارتباط با اعضا
 شرح وظایف واحدهای شهرداری
 امور اداری
 کارگزینی
 دبیرخانه
 بایگانی
 واحد انفورماتیک
 امـور مـالي شهـرداري
 حسابداری
 کارپردازی
 امور اموال و انبار
 حراست
 واحد درآمد شهرداری
 خدمات شهری
 واحد شهرسازی
 دبیرخانه كميسيون مـاده صـد شهـرداری
 واحد عمران
 واحد املاک
 واحد حقوقی
 واحد فضای سبز
 قوانین و مقررات
 قوانین شهرسازی
 ماده 100
 ماده 56
 ماده 110
 گردش کار شهرسازی
 مجوزهای واحد درامد
 منوی سایت
 راهنمای مراجعین
 گردشگری
 آیین نامه ها
 اساسنامه ها
 مناقصات و مزایدات
 نقشه شهر
 فرمهای الکترونیکی
 فرم تکریم ارباب رجوع
 فرم ارزیابی خدمات شهری
 فرم ملاقات با شهردار
 فرم ثبت درخواست پروانه ساختمانی
 فرم های واحد خدمات شهری
 فرم ثبت خدمات شهری
 ارزیابی خدمات شهری
 اتاق فکر
 مدارک واحددرآمد
 اطلاعات پایه شهرسازی
 مدارک موردنیازاملاک
 مدارک موردنیازنوسازی
 گردش کار املاک
 جستجوی سایت
 پرسش و پاسخ
 ماهنامه شهرداری ها
 مراکز آموزشی
 خبرگزاریها و روزنامه ها
 آب و هوا
 تماس با ما
 بخش صوتی1
 اذان
 سرودهای انقلابی
 آموزش شهروندی
 پیشنهادات
 مناقصه و مزایده