Friday, October 2, 2020
  • time : 7:35:10
  • Date : Sun Sep 06, 2020
  • news code : 2806
💠آغاز طرح مهر توسط شهرداری در مدارس شهر
به منظور آماده سازی شهر برای بازگشایی مدارس، نظافت و شستشوی، ضد عفونی کلاس ها وسطح مدارس، هرس درختان مدارس شهر چغادک در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

شهرداری چغادک پیشرو در ارائه خدمات بیشتر.                                                     بسمه تعالی
⚛مهندس زارعی شهردار چغادک خبر داد:  👇👇                                        

                             💠آغاز طرح مهر توسط شهرداری در مدارس شهر                                              

        ✳ به منظور آماده سازی شهر برای بازگشایی مدارس، نظافت و شستشوی، ضد عفونی کلاس ها وسطح مدارس، هرس درختان مدارس شهر  چغادک در دستور کار شهرداری قرار گرفت.                                    

    💠قابل ذکر است در همين راستا جمع آوری پسماندها، همچنین  پسماندهای حجیم و نخاله های ساختمانی در حیاط مدارس و پاکسازی زمین های باز در مجاورت  مدارس، رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت گیرها  و... در دست اقدام است.                                            💫💫💫💫💫💫💫                                     روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی چغادک

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags